Nacházíte se v sekci: Ekologie

Ekologie

Ekologie a životní prostředí

Filozofií naší firmy je minimalizovat dopady naší činnosti na životní prostředí a proto jsou trvale sledovány a dodržovány tyto firemní zásady:

  • Veškeré odpady vzniklé při naší činnosti jsou likvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy.
  • Prašnost na stavbách je snižována kropením a čištěním komunikací, včetně řádné očisty používané mechanizace.
  • Mechanizace je udržována dle platných plánů údržby v odpovídajícím technickém stavu a jsou stanovena preventivní opatření proti úkapům a únikům ropných látek.
  • Prováděné práce nesmí způsobit negativní hydrologické poměry v lokalitě.
  • Dodržováním zásad POV je minimalizována dopravní a tím i hluková zátěž v okolí staveniště.

Certifikáty

Autorizace Osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby, specializace zdravotně technické a melioračně sanační. iso_2011 Certifikát ISO 9001 : 2001 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Mapei Osvědčení o absolvování školení v problematice sanace betonových konstrukcí a použití materiálů MAPEI. or Výpis z obchodního rejstříku, Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 16241.
zl Živnostenský list.
Aktuality
Rozšíření portfolia našich strojů
03.10.2016

Pro zlepšení poskytovaných služeb a zlepšení mobilty prací jsme doplnili do našeho vybavení další stroj- a to rypadlonakladač CASE 580T nové generace

Nový třístranný sklápěč-Iveco Trakker
28.01.2015

Všechno jednou končí-náhrada za naši jednu Tatru T815, která již dosloužila a byla nahrazena novější a hlavně efektivnější generací sklápěčů-Iveco Trakker 6x6

Další vybavení - svářecí souprava Omicron G+F
05.02.2013

V souladu s trendem budování nových vodovodních sítí a kanalizačních systémů z PE, PP jsme připraveni-do našeho vybavení přibyla špičková hydraulická svářecí souprava Omicron G+F, včetně patřičně vyškolených pracovníků pro její obsluhu.


Archiv starších zpráv »

MYFA Olomouc s.r.o.
Tel.: 585 536 256
E-mail: jan.fryba@myfa.cz

Tovární 41, 779 00 Olomouc
Jak se k nám dostanete

Copyright 2011 - 2023 MYFA Olomouc s.r.o.

Tvorba www stránek Winternet